Vetlanda kommun

Tommy Glans

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ersättare 22
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare 6
Kommunfullmäktige Ledamot 36 7
Styrelsen för Witalabostäder AB Ersättare
Valberedningen Ersättare
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot 4 1
Socialnämnden Ledamot 5 1
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ersättare