Vetlanda kommun

Tommy Glans

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ersättare
Styrelsen för Witalabostäder AB Ersättare
Valberedningen Ersättare
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden 2:e vice ordförande