Vetlanda kommun

Evy Henriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare