Vetlanda kommun

Evy Henriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden Ledamot 2 2