Vetlanda kommun

Lars-Göran Axelson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Rev. för kommunens räkenskaper och förvaltning Ledamot