Vetlanda kommun

Hugo Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2 2