Vetlanda kommun

Magdalena Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 42 7
Höglandets överförmyndarnämnd Ersättare 6
Kommundelsrådet för Korsberga Ordförande 1 1