Vetlanda kommun

Arne Hägg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Lannaskede Ordförande
Miljö- och byggnämnden Ledamot