Vetlanda kommun

Arne Hägg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Lannaskede Ordförande 3 1
Miljö- och byggnämnden Ersättare