Vetlanda kommun

Ted Sandstedt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets överförmyndarnämnd Ersättare