Vetlanda kommun

Ted Sandstedt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Höglandets överförmyndarnämnd Ersättare 9