Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ordförande