Vetlanda kommun

Alf Tagesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ersättare
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare 5
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ordförande 1 1