Vetlanda kommun

Pia Lindell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Tekniska nämndens arbetsutskott Ordförande