Vetlanda kommun

Pia Lindell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Parlamentariska kommittén Ersättare 11
Kommunfullmäktige Ledamot 24 3
Tekniska nämnden Ordförande 4 1
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot 3 1
Valberedningen Ledamot 2 1
Tekniska nämndens arbetsutskott Ordförande 1 1