Vetlanda kommun

Birgitta Waller

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Miljö- och byggnämnden Ersättare 8