Vetlanda kommun

Kjell Brolin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Valnämnden Ledamot