Vetlanda kommun

Kjell Brolin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden Ledamot 7 1
Valberedningen Ersättare