Vetlanda kommun

Bruno Pilåsen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 6 1
Tekniska nämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 4 1
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot 4 1