Vetlanda kommun

Bruno Pilåsen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande
Tekniska nämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot