Vetlanda kommun

Ceasar Friberg Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ledamot 13 4