Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ersättare
Valberedningen Ordförande 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 28 8