Vetlanda kommun

Tommy Bohman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ordförande 1 1
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 28 8