Vetlanda kommun

Tommy Bohman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ordförande