Vetlanda kommun

Carina Bardh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande