Vetlanda kommun

Carina Bardh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ledamot
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ordförande