Vetlanda kommun

Carina Bardh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2 1
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Vice ordförande 3 1
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 4 1
Kommunfullmäktige Ledamot 10 2
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 4 1