Vetlanda kommun

Börje Andreasson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden Ledamot