Vetlanda kommun

Arne Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot