Vetlanda kommun

Arne Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ledamot 8 1
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 31 4
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 6 1
Valnämnden Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 8 1