Vetlanda kommun

Arne Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 31 4
Valberedningen Ledamot 8 1
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 10
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 6 1
Valnämnden Ersättare 12
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 8 1