Vetlanda kommun

Arne Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ledamot
Valnämnden Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot