Vetlanda kommun

Inge Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare