Vetlanda kommun

Ann-Britt Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Korsberga Ledamot 5 1