Vetlanda kommun

Ann-Britt Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare
Kommundelsrådet för Korsberga Ordförande