Vetlanda kommun

Göran Martinsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande 4 1
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ledamot 2 1