Vetlanda kommun

Jessica Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare