Vetlanda kommun

Jessica Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 45 2