Vetlanda kommun

Jessica Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valnämnden Ersättare