Vetlanda kommun

Kristin Lindell

  • Kristin Lindell
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • +46 (0)729693243 Mobilnummer

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Ekenäs Ledamot