Vetlanda kommun

Mikael Hahn

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande