Vetlanda kommun

Mikael Hahn

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 9 3
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 1 1