Vetlanda kommun

Annica Brihall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot