Vetlanda kommun

Kenneth Hedin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Nye Ledamot 1 1
Socialnämnden Ersättare