Vetlanda kommun

Rolf Axelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Witalabostäder AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ordförande