Vetlanda kommun

Björn Rydén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 9