Vetlanda kommun

Sven-Åke Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommundelsrådet för Vetlanda-Bäckseda Ordförande
Miljö- och byggnämnden Ordförande