Vetlanda kommun

Jörgen Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Valberedningen Ersättare
Parlamentariska kommittén Ersättare
Miljö- och byggnämnden Ersättare