Vetlanda kommun

Jörgen Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ersättare
Parlamentariska kommittén Ersättare 16
Valnämnden Ersättare 14