Vetlanda kommun

Nils-Erik Klaesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot