Vetlanda kommun

Mikael Loberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnämnden Ersättare
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot