Vetlanda kommun

Mikael Loberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 11 2
Parlamentariska kommittén Ledamot 5 1
Miljö- och byggnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot 11 1