Vetlanda kommun

Tomas Börjesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Alseda Ordförande