Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ordförande
Styrelsen för Njudung Avfallshantering AB Ordförande
Styrelsen för Kretslopp Sydost Ledamot
Styrelsen för Njudung Vetlanda Elnät AB Ordförande
Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot