Vetlanda kommun

Dan Ljungström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 4 1
Kommunfullmäktige Ledamot 5 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 3 1
Styrelsen för Njudung Avfallshantering AB Ordförande
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ordförande 4 1
Styrelsen för Njudung Vetlanda Elnät AB Ordförande 1 1
Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB Ordförande 1 1
Kommunstyrelsen Ledamot 6 1